Žitný ostrov – Región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Investor/partner: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zahájenie prác: 03/2022

Spýtajte sa nás