PRUSKÉ – KANALIZÁCIA A ČOV
Investor/partner: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zahájenie prác: 06/2021

Spýtajte sa nás