Referencie

Prehľad našich realizovaných zákaziek, vďaka ktorým sme si získali dôveru zákazníkov.

Rekonštrukcia Mestskej ČOV Hlohovec

Rekonštrukcia Mestskej ČOV Hlohovec

Realizácia: 201 – 2012 Počet EO: 27 500 Investor: Mestská ČOV, spol. s r. o. Hodnota zákazky: 1 295 486 EUR Rekonštrukcia mestskej ČOV Hlohovec je realizovaná v období 2011 – 2012. Cieľom rekonštrukcie je hlavne intezifikovať biologický stupeň tak, aby zabezpečoval aj...

Dobudovanie ČOV Stará Ľubovňa

Dobudovanie ČOV Stará Ľubovňa

Realizácia: 201 – 2012 Počet EO: 25 000 Investor: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hodnota zákazky: 2 075 000 EUR Predmetom projektu je rozšírenie existujúcej ČOV pre mesto Stará Ľubovňa a priľahlé obce Nová Ľubovňa, Jakubany, Jarabina. Dobudovanie ČOV Stará...

ČOV Liptovský Mikuláš – Intenzifikácia ČOV

ČOV Liptovský Mikuláš – Intenzifikácia ČOV

Realizácia: 201 – 2013 Počet EO: 126 400 Investor: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Hodnota zákazky: 9 077 166 EUR ČOV Liptovský Mikuláš bola uvedená do prevádzky v roku 1975 ako mechanicko-biologická ČOV. V roku 1989 sa rozširoval biologický stupeň a dobudovalo...

Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Holíč

Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Holíč

Realizácia: 201 – 2013 Počet EO: 17 400 Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Hodnota zákazky: 3 956 595 EUR K celkovej rekonštrukcii mestskej ČOV Holíč sa pristúpilo z dôvodu nevyhovujúcej skladby a kapacity čistiarne, keď jestvujúci stav na ČOV...

Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Zvolen

Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Zvolen

Realizácia: 2004 – 2006 Počet EO: 80 500 Hodnota zákazky: 300 000,– EUR Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Zvolen, 2004 – 2006 Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Zvolen, 2004 – 2006 ČOV Zvolen bola zrekonštruovaná a rozšírená v období 2004 – 2006. Cieľom rekonštrukcie bola...

Dostavba ČOV Poprad-Matejovce

Dostavba ČOV Poprad-Matejovce

Realizácia: 2004 – 2006 Počet EO: 143 200 Hodnota zákazky: 5 600 000,– EUR 2004 – 2006. Dostavba ČOV Poprad-Matejovce Dostavba ČOV Poprad-Matejovce Cieľom dostavby bolo v maximálnej miere využiť existujúce stavebné objekty na čistiarni. Podmienky výstavby sa riadili...