EMAS

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať environmentálne správanie.

Práve vďaka  zapojeniu sa do schémy EMAS, sledovaním a vyhodnocovaním parametrov sa nám darí robiť správne kroky k zlepšovaniu nášho environmentálneho správania.“

Enviromentálne vyhlásenie - EMAS

Osvedčenie o registrácii

Začnime spoločne pracovať na vašom projekte.