Certifikáty

Prehľad našich certifikátov

Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 45001
Certifikát ISO 14001
Certifikát ISO 3834-2
Certifikát ČSN EN 1090-2
Certifikát ISO 22301-2012
Certifikát ISO 37001-2016
Certifikát ISO 50001-2011
Politika integrovaného systému manažérstva

Politika systému manažérstva proti korupcii

Začnime spoločne pracovať na vašom projekte.