Žitný ostrov – Región Gabčíkovo – waste water removal and treatment
Investor/partner: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Starting work: 03/2022

Ask us