ZŠ Medzilaborecká – nový pavilón telocvične, prístavba existujúcej jedálne
Investor/partner: Mestská časť Bratislava – Ružinov
Zahájenie prác: 06/2021

Spýtajte sa nás