Inžinierske stavby

Vďaka dlhoročným skúsenostiam pri realizácií čistiarní odpadových vôd, kanalizácií či vodovodov, spoločnosť FERRMONT v roku 2018 rozšírila svoje portfólio o realizáciu ďaľších druhov Inžinierskych stavieb ako sú rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov, rekonštrukcie miestnych a obecných kanalizácií, obecné skládky odpadu a iné.