Pozemné stavby

Spoločnosť FERRMONT realizuje výstavbu, rekonštrukciu či modernizáciu stavebných objektov, športových hál, sociálnych a vzdelávacích zariadení a iných pozemných stavieb. Medzi množstvo zrealizovaných objektov patrí napríklad rekonštrukcia Zimného štadióna v Topoľčanoch, Kultúrny dom  v Dubnici nad Váhom a i.