Technológie

FERRMONT je významný dodávateľ a výrobca technológií pre čistiarne odpadových vôd.

 Vlastná výroba nám zabezpečuje flexibilitu, ktorá je potrebná pre dodávku riešení na kľúč. Hlavné portfólio tvorí dodávka technologických zariadení na čistenie odpadových vôd, oceľové, žiarovo pozinkované vostavby, kompletné plastové prevzdušňovacie systémy a strojné vybavenia vrátane montáží.

"

Prevzdušňovacie systémy

Prostredníctvom prevzdušňovacieho systému je zabezpečený prísun vzduchu do aktivačných nádrží, kde slúži ako zdroj kyslíka pre mikrobiologické čistiace procesy. Prevzdušňovací systém je tvorený zdrojom tlakového vzduchu (dúchadlami), vzduchovými rozvodmi a difúzormi, cez ktoré je vzduch uvoľňovaný do aktivačných nádrží.

Práve od typu a kvality difúzorov závisí účinnosť prestupu kyslíka do aktivačnej zmesi, t.j. aké množstvo kyslíka sa z dodaného vzduchu skutočne dostane ku baktériám a iným mikroorganizmom. Čím sú difúzory kvalitnejšie a účinnejšie, tým je požadovaná veľkosť dúchadla a teda aj spotreba elektrickej energie menšia, preto je správny výber difúzorov pre prevádzku čistiarne kľúčový. Existujú difúzory viacerých typov a tvarov (diskové, platňové, rúrové, s membránou silikónovou, keramickou..), presný typ je navrhnutý vždy optimálne pre každú inštaláciu.

FERRMONT dodáva difúzory od renomovaných výrobcov (Rehau, Sanitaire, Nopon a pod.), ktoré patria medzi najkvalitnejšie a najúčinnejšie na trhu. FERRMONT takisto vyrába aj vlastné rúrové difúzory Ferox s jemnobublinnou silikónovou membránou od spoločnosti Rehau. Tieto difúzory sú ideálne pre rekonštrukciu prevzdušňovacích systémov na čistiarňach, kde boli použité difúzory predchádzajúcej generácie ČOVOX 1000, pretože umožňujú výmenu starých difúzorov za nové bez nutnosti výmeny celého rozvodného potrubia.

"

Oceľové konštrukcie

Spoločnosť FERRMONT zabezpečuje návrh a výrobu oceľových konštrukcií vo vlastnom výrobnom závode. Tím skúsených strojných špecialistov stojí za návrhom a kompletnou výrobnou dokumentáciou, skúsený výrobný personál na moderných zariadeniach zabezpečuje samotnú výrobu. Samozrejmosťou je certifikovaný systém riadenia výroby a kontroly kvality. Hlavné portfólio výroby tvoria vodohospodárske technologické zariadenia (pojazdové mosty, technologické vostavby, konzoly a pod.), výroba však pokrýva prakticky všetky druhy oceľových konštrukcií (nerez, pozink, čierna oceľ) pre vodohospodárske aj pozemné stavby.
"

Plynojemy

V rámci znižovania nákladov na prevádzku ČOV je možné využiť aj energetický potenciál, ktorý v sebe skrýva bioplyn. Ten vzniká anaeróbnou stabilizáciou surového a biologického kalu získaného čistením odpadových vôd. Takto získaný plyn je žiadaným médiom pre tvorbu tepelnej, alebo elektrickej energie.

Ferrmont má bohaté skúsenosti s návrhom plynového hospodárstva, ktoré je využívané na mnohých ČOV, ktoré sme realizovali. Najskôr je plyn akumulovaný v plynojemoch, aby bola eliminovaná nerovnomerná tvorba bioplynu počas dňa. Nami realizované plynojemy sú suché dvojmembránové plynojemy, ktoré vďaka svojmu modernému návrhu umožňujú neustále monitorovanie stavu, nepodliehajú korózii, vytvárajú prevádzkový tlak a sú výrazne bezpečné.

Začnime spoločne pracovať na vašom projekte.