Technológie

FERRMONT je významný dodávateľ a výrobca technológií pre čistiarne odpadových vôd.

 Vlastná výroba nám zabezpečuje flexibilitu, ktorá je potrebná pre dodávku riešení na kľúč. Hlavné portfólio tvorí dodávka technologických zariadení na čistenie odpadových vôd, oceľové, žiarovo pozinkované vostavby, kompletné plastové prevzdušňovacie systémy a strojné vybavenia vrátane montáží.

"

Prevzdušňovacie systémy

Ferrmont vyrába a dodáva aj vlastný prevzdušňovací systém s prevzdušňovacími elementmi pod názvom ČOVOX 1000. Ide o HDPE rúrový prevzdušňovací systém. Samotné rúry majú dĺžku 1m, sú perforované a potiahnuté špeciálnou tkaninou vyrábanou vrstvením tkaných a netkaných vrstiev. Tkanina zabezpečuje tvorbu jemných bublín, čo umožňuje získať vysokú výťažnosť kyslíka.

Ferrmont vyrába a dodáva aj vlastný prevzdušňovací systém s prevzdušňovacími elementmi pod názvom ČOVOX 1000. Ide o HDPE rúrový prevzdušňovací systém. Samotné rúry majú dĺžku 1m, sú perforované a potiahnuté špeciálnou tkaninou vyrábanou vrstvením tkaných a netkaných vrstiev. Tkanina zabezpečuje tvorbu jemných bublín, čo umožňuje získať vysokú výťažnosť kyslíka.

"

Oceľové konštrukcie

FERRMONT je významný dodávateľ a výrobca technológií pre čistiarne odpadových vôd. Vlastná výroba nám zabezpečuje flexibilitu, ktorá je potrebná pre dodávku riešení na kľúč. Hlavné portfólio tvorí dodávka technologických zariadení na čistenie odpadových vôd, oceľové, žiarovo pozinkované vostavby, kompletné plastové prevzdušňovacie systémy a strojné vybavenia vrátane montáží.

"

Plynojemy

V rámci znižovania nákladov na prevádzku ČOV je možné využiť aj energetický potenciál, ktorý v sebe skrýva bioplyn. Ten vzniká anaeróbnou stabilizáciou surového a biologického kalu získaného čistením odpadových vôd. Takto získaný plyn je žiadaným médiom pre tvorbu tepelnej, alebo elektrickej energie.

Ferrmont má bohaté skúsenosti s návrhom plynového hospodárstva, ktoré je využívané na mnohých ČOV, ktoré sme realizovali. Najskôr je plyn akumulovaný v plynojemoch, aby bola eliminovaná nerovnomerná tvorba bioplynu počas dňa. Nami realizované plynojemy sú suché dvojmembránové plynojemy, ktoré vďaka svojmu modernému návrhu umožňujú neustále monitorovanie stavu, nepodliehajú korózii, vytvárajú prevádzkový tlak a sú výrazne bezpečné.

Začnime spoločne pracovať na vašom projekte.