Zmena exitujúceho objektu Okresného súdu Levice

Investor/partner: Okresný súd Levice

Termín realizácie: 07/2020 – 05/2021

Rozsah realizovaných prác: Zemné práce

Zdravotechnika

Konštrukcie

Spýtajte sa nás