Obnova dvorany / átria NBS

Investor/partner: Národná Banka Slovenska

Termín realizácie: 03/2021 – 06/2022

Rozsah realizovaných prác: Zemné práce

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Elektromontáže

Montáž vzduchotechnických zariadení

Konštrukcie

Ústredné kúrenie

Zdravotechnika

Izolácie

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

Spýtajte sa nás