Ventilačný systém hala Juh 3 – Continental
Investor/partner: Continental Matador Rubber s.r.o.

Termín realizácie: 08/2022 – 01/2023

Rozsah realizovaných prác:

Spýtajte sa nás