ČOV Krásno nad Kysucou – Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV regiónu Stredné Kysuce

Investor/partner: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Termín realizácie: 01/2019 – 08/2022

Rozsah realizovaných prác: Aktivita A – zásobovanie vodou

Vodovod Nová Bystrica

Vodovod Oščadnica

Aktivita B – odkanalizovanie

Kanalizácia Nová Bystrica

Kanalizácia Stará Bystrica

Kanalizácia Klubina

Kanalizácia Zborov nad Bystricou

Kanalizácia Krásno nad Kysucou

Kanalizácia Oščadnica

Kanalizácia Radôstka

Aktivita C – Čistenie odpadových vôd

ČOV Krásno nad Kysucou

Spýtajte sa nás