Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.1, dokončenie vetvy D a modernizácia vetiev A a B

Investor/partner: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Termín realizácie: 01/2021 – 12/2022

Rozsah realizovaných prác:

Rekonštrukcia podtlakovej stanice PS.1

Rekonštrukcia výtlačnej čerpacej stanice BAVA_KČS_01

Zabezpečenie náhradného zdroja elektrickej energie a rekonštrukcia hlavného rozvádzača

Dokončenie vetvy D

Modernizácia vetiev A a B

Spýtajte sa nás