Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – stavebné práce

Investor/partner: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Termín realizácie: 09/2019 – 12/2022

Rozsah realizovaných prác: Strojnotechnologická časť

Zariadenie čerpacej stanice

Elektrotechnologická časť

VN prípojka a trafostanica

Náhradný zdroj

Spýtajte sa nás