Úpravňa vody Nová Bystrica – rekonštrukcia pracieho vodojemu a čerpacej stanice

Investor/partner: STRABAG s.r.o.

Termín realizácie: 06/2022 – 09/2022

Rozsah realizovaných prác: Strojnotechnologická časť

Spýtajte sa nás