Intenzifikácia ÚV Jasná II. etapa

Investor/partner: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Termín realizácie: 09/2017 – 11/2017

Rozsah realizovaných prác: Budova úpravne vody – stavebné úpravy

Akumulačná nádrž pracích vôd – stavebné práce

Prepojovacie potrubia

Technologická časť úpravy vody

Prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR a ASRTP

Spýtajte sa nás