Rekonštrukcia námestia Slobody

Investor/partner: Pittel + Brausewetter s.r.o.

Termín realizácie: 09/2022 – 07/2023

Rozsah realizovaných prác: Povrchy námestia – II. fáza, architektonicko stavebné riešenie

Zdravotechnika

Spýtajte sa nás