Rekonštrukcia fontány Družba

Investor/partner: Generálny investor Bratislavy

Termín realizácie: 10/2021 – 07/2023

Rozsah realizovaných prác: Fontána architektonicko stavebné riešenie

Zdravotechnika

Elektroinštalácie

Vzduchotechnika

Spýtajte sa nás