Ladná – kanalizácia a ČOV

Investor/partner: IMOS Brno, a.s.

Termín realizácie: 04/2020 – 11/2020

Rozsah realizovaných prác: Kompletná dodávka a montáž strojno-technologickej časti diela

Čerpacia stanica

Čistiareň odpadových vôd

Merný objekt

Spýtajte sa nás