Intenzifikácia ČOV Židlochovice

Investor/partner: VHS Brno, a.s.

Termín realizácie: 07/2020 – 10/2021

Rozsah realizovaných prác: Kompletná dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky strojnotechnologickej časti diela dosadzovacích nádrží DN1 a DN2

Spýtajte sa nás