ČOV Kolárovo – Rekonstrukce a rozšíření – I. etapa

Investor/partner: TuCon, a.s.

Termín realizace: 05/2022 – 08/2023

Rozsah realizovaných prací: Mechanické předčištění

Biologické čištění

Kalové hospodářství

Provozní rozvod energie

MaR a ASRTP

Spýtajte sa nás