Intenzifikácia ČOV Citonice

Investor/partner: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Termín realizácie: 07/2020 – 10/2021

Rozsah realizovaných prác: Stavebná časť

Strojnotechnologická časť

Elektrotechnologická časť

Spýtajte sa nás