Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom – Kanalizácia a ČOV

Investor/partner: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.

Termín realizácie: 04/2022 – 08/2023

Rozsah realizovaných prác: Mechanické predčistenie

Biologické čistenie

Čerpanie úžitkovej vody

Kalové hospodárstvo

Preberacia stanica fekálií

Spýtajte sa nás