Continental Otrokovice SO 101 a SO103 Monoblok – VZT

Investor/partner: Continental Barum, s.r.o.

Termín realizácie: 03/2021 – 11/2022

Rozsah realizovaných prác: Výrobná hala – architektonicko-stavebné riešenie

Stavebné konštrukčné riešenie výrobnej haly

Technické vybavenie výrobnej haly

Stavebné úpravy trafostanice TS XII

Stavebné úpravy trafostanice TS VIII

Vonkajšie rozvody

Spýtajte sa nás