Brno, VDJ Bystrc – rekonštrukcia AK a technológia

Investor/partner: Brněnské vodárne a kanalizácie, a.s.

Termín realizácie: 04/2019 – 12/2019

Rozsah realizovaných prác: Stavebné úpravy a elektro

Rekonštrukcia technológie

Elektro MaR, ASRTP

Spýtajte sa nás