Žitný ostrov – Gabčíkovo Region – waste water removal and treatment

Investor/partner: Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s.
Start of work: 03/2022

Ask us