Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom
Investor/partner: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.
Zahájenie prác: 01/2020

Spýtajte sa nás